Įmonių registravimas

UAB „Euromigracija“ teikia paslaugas užsieniečiams registruojant naujus juridinius asmenis (įmones) Lietuvoje, t.y.:

 • Akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves, užsienio bendrovių filialus ir atstovybes;

 • Individualias įmones, tikrąsias ūkines bendrijas ir kt. 


Labiausiai paplitusi įmonės forma Lietuvoje- tai uždaroji akcinė bendrovė.

Registruojant uždarąją akcinę bendrovę įstatinis kapitalas sudaro 10 000 Lt (2 896 Eur). Jis yra įnešamas į Jūsų įmonės kaupiamąją sąskaitą pirmąją registracijos dieną.

Įregistravus įmonę mokesčių inspekcijoje ir registrų centre visos lėšos, įmokėtos į kaupiamąją sąskaitą atidarant įmonę, pereina įmonės nuosavybėn, t.y. Jūs galite savo nuožiūra disponuoti šiomis lėšomis.


 

Į įmonės registracijos paslaugas įeina:

 • Įmonės įstatų, susirinkimų protokolų parengimas rusų ir lietuvių kalbomis;

 • Steigimo sutarties parengimas rusų ir lietuvių kalbomis;

 • Registracija VĮ „Registrų centras“;

 • Įmonės kodo gavimas;

 • Įmonės registracijos adreso suteikimas 1 metams;

 • Patentų biuro patvirtinimas dėl įmonės pavadinimo. Įmonės pavadinimas pasirenkamas abipusiu susitarimu;

 • Notaro išlaidos, apsilankymas pas notarą ir su tuo susijusi pagalba;

 • Sąskaitos atidarymas banke su elektroninės bankininkystės sutartimi;

 • Antspaudo pagaminimas;

 • Buhalterio suteikimas (šalių susitarimu).

 

Dėl įmonės steigimo kainos kreipkitės į mūsų įmonės vadybininkus.

 

Naujos įmonės registracijos trukmė: 5-7 dienos.

 

Už papildomą mokestį atliekame dokumentų vertimą į anglų, lenkų ir kitas kalbas.

Įmonės pavadinimas nustatomas abipusiu susitarimu.

Klientai gali pasirinkti banką, teikiantį elektroninės bankininkystės paslaugas, pvz. www.ub.lt, www.seb.lt, www.swedbank.lt ir kit. (bankas internete rusų kalba).

 

Teikiame šias papildomas paslaugos:

 • Teikiame buhalterines paslaugas (kas mėnesį);

 • Kiekvienais metais pratęsiame registracijos adresą;

 • Sudarome sutartis anglų, rusų ir lietuvių kalbomis;

 • Forminame dokumentus leidimams, pažymėjimams, licencijoms gauti Lietuvoje;

 • Parenkame biurą ir įmonės patalpas;

 • Parenkame darbuotojus verslui vykdyti Lietuvoje;

 • Konsultuojame darbo teisės klausimais.

 

Telefonas: +370 60 868689
Fax: +370 5 230 51 97
El.Paštas: info@euromigracija.lt

Skype: euromigracija

 

Draugai: Striukes