Buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo kaina

   

UAB „Euromigracija“ teikia buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas Lietuvoje įregistruotoms įmonėms.

Mes teikiame šias buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas:

 

 • Tvarkome pirkimų apskaitą;

 • Tvarkome pardavimų apskaitą;

 • Tvarkome kasos pajamų ir išlaidų orderių apskaitą;

 • Sutikriname įsiskolinimus su kliento pirkėjais/ tiekėjais;

 • Tvarkome mokėjimo žiniaraščių apskaitą;

 • Tvarkome avansinių ataskaitų apskaitą;

 • Tvarkome darbo užmokesčio apskaitą;

 • Rengiame deklaracijas mokesčių inspekcijai;

 • Rengiame deklaracijas SODRAi;

 • Rengiame ataskaitas Statistikos departamentui;

 • Rengiame ataskaitą už metus/ ketvirtį;

 • Rengiame nuomos, autorines ir kit. sutartis;

 • Tvarkome komandiruočių apskaitą;

 • Atstovaujama Jūsų įmonei Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir kitose institucijose;

 • Teikiame kitas paslaugas.

 

Paslaugų kaina yra sutartinė ir priklauso nuo darbų apimties, terminų, apskaitos sistemos, veiklos rūšies ir dokumentų.

 

Telefonas: +370 60 868689
Fax: +370 5 230 51 97
El.Paštas: info@euromigracija.lt 

Skype: euromigracija